? Středa – Wednesday 29.07.2020 – ENTRY – pass the hat !
? Garden opening 18h00 – start 19.oo till 22.

THE PARTY IS ONTOP OF THE CLUB, AT HOSTEL ELF GARDEN BESIDE THE CYCLE TRACK OF VITKOV HILL.

Tibor Źida & friends – Gypsy, Delicious world & CE folk music’s / Cikánská, Lahodné Světová a CE lidová hudba.
>ENG>>
studied jazz guitar at the Jaroslav Ježek Conservatory. He devotes himself to soul, R&B, gypsy jazz, Brazilian music and similar genres. Tibor Žida is a guitarist, singer and composer, who has managed to link musical traditions (whether jazz or Roma) with contemporary influences. His style speaks to the listener with pure sincerity, truthfulness, energy and perfect musical performance. He also presented his career to foreign listeners on a sea voyage and accompanied Marta Balážová. At present he teaches guitar and accompaniment at the Prague International Conservatory. His music and guitar have captivated many listeners, and if you order the Tibor Źida’ music production with your formation, I believe you will love him as much as his fan.
https://www.youtube.com/results?search_query=Tibor+%C5%B9ida
>>CZ >>
studoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka obor jazzová kytara. Věnuje se soulu, R&B, gypsy jazzu, brazilské muzice a podobně laděným žánrům. Tibor Žida je kytarista, zpěvák a skladatel, kterému se daří propojovat hudební tradice (ať už tu jazzovou, či romskou) se současnými vlivy. Jeho styl k posluchači promlouvá ryzí upřímností, pravdivostí, energií a dokonalým hudebním podáním. Svoji karieru představil také zahraničním posluchačům při plavbě po moři a doprovázel Martu Balážovou. V současné době vyučuje na mezinárodní konzervatoři v Praze, obor kytara a korepetice. Jeho hudba a hra na kytaru uchvátila mnoho posluchačů a pokud si objednáte hudební produkci Tibora Židy se svoji formaci, věřím, že si ho oblíbíte stejně, jako mnoho jeho fanoušku.