? Sat / Sob 15.08.2020
? Doors 16h – Live music till 22h
Celtic / Irish Folk trad arr … TRIPLE headliner
>>EN
A few months later but, yes it’s your favorite Paddy’s day celebration here in the home of the lucky ones.

Three great bands will play, full bar & Irish drinks, Irish stew prepared by Daragh our 4**** chief cook, & much much more !!

Expect hard hitting soft ballads & slow lazy drunken punk. A long night & shenanigans galore ….

>>CZ
O několik měsíců později, ale, ano, je to vaše oblíbená Sv Paddy’s den’ oslava tady v domě těch šťastných. Očekávejte tvrdé údery měkkých balad a pomalý líný opilý punkáče. Dlouhá noc a shenanigans habaděj….
Budou hrát tři skvělé kapely, plný bar a irské nápoje, irský guláš připravený Daraghem, náš 4 **** šéfkuchař, a ještě mnohem více !!
>>>>> THE BANDS / KAPELY <<<<<
Benjaming’s Clan
Our sound is influenced by Celtic music, all of which includes punk-rock roots, a pile of folk, pop and this creates a unique style, which we call Rock’n’dudy! Benjaming’s Clan’s music inherently includes Scottish bagpipes, violin, banjo, accordion, whistle, trumpet and several other musical instruments. It’s a ripper of a party & second time both these bands play as doubleheadliner’s Paddy’s Party here in your šiška.
>> CZ >>
Naše tvorba je ovlivněna keltskou hudbou, do toho všeho patří punk-rockové kořeny, drtek folku, popu a tím vzniká ojedinělý styl, který nazýváme Rock’n’dudy! K hudbě Benjaming’s Clan neodmyslitelně patří skotské dudy, housle, banjo, akordeon, whistle, trumpeta a několik dalších hudebních nástrojů.
Je to roztrhávač párty a podruhé, když obě tyto kapely hrají ve vašem šišce Paddy’s Party jako doubleheadliner.
Links:
www.benjamingsclan.com
www.facebook.com/BenjamingsClan
www.instagram.com/benjamings_clan
www.youtube.com/benjamingsclan
bandzone.cz/bclan
https://spoti.fi/2lKBbNh
>>>>>>>>>>
Cúpla Focal [Irish traditional music]
#1 Irish folk/rock band in Prague, Cúpla Focal return for the craic, a drink and a dance.
? Listen there – https://www.youtube.com/watch?v=J7Sj4LvAic8
⤷ EN
The mighty Cúpla Focal will make their return to the live stage
So come on down and bring your dancing shoes as it’s going to be a hell of a night!
⤷ CZ
Mocní “Cúpla Focal” se vrácí na scénu. Pražská # 1 irská lidová / rocková skupina Vás nadchne hojivými tradičními lidovými písněmi, rock’n’rollem, punkem a novými originálními skladbami, které zazní na tomto koncertu vůbec poprvé.
⤷ LINKS
https://www.youtube.com/watch?v=J7Sj4LvAic8
https://www.youtube.com/watch?v=V4WY5dk0nEc
https://www.youtube.com/watch?v=4I5DR0eHMOk
>>>>>>>>>>
Foggy Dude
We are a bunch of (almost) engineers, (almost) lawyers, and a physio-something-player who has been playing together in parts for a long time, but we started playing in this lineup only recently. When we are sober, we think we are playing Irish folk-punk. When we are not sober, we are convinced.
>> CZ >>
Jsme banda (skoro) inženýrů, (skoro) právničky a jedné fyzio-něco-tky, která spolu po částech hraje už dlouho, nicméně v této sestavě jsme začali hrát až nedávno. Ve chvílích, kdy jsme střízliví, si myslíme, že hrajeme irský folk-punk. Když střízliví nejsme, jsme o tom přesvědčeni.
Links:
https://www.facebook.com/foggyDude/
https://bandzone.cz/foggydude

ENTRY – 150kč žižkovšiška club card members
200kč Students (& presale from 22/07)
250kč on the door/ day of action