⛱️ 🎉 Outdoor garden improv music jam session feast ! ⛱️ 🎉
EN >>> (CZ níže)
▶ Continuing our traditional ‘Sunday Soup Sessions’. We will officially move the Sunday Club gathering 1km further up the hill to a lovely little camp ground & BBQ beer garden.
📍 The location is the Prague Central Camp (behind LIDL shop, more details below) on Koněvova Street by Ohrada.
👉 There you can enjoy our full sound system, covered stage & backline (as usual) engineer, also full bar, menu, ice cream, fireplace, sports facilities & a load of great times for all.
Entrance is by voluntary donation (passing the hat)) for all those who come !
Your šiška team & šiška equipment is looking forward to play with you all in the garden ))
Sessions will begin from 16.20 till 22.00 each sunday from 28’th of June until 30’th Augusat.. thats 8 Sunday’s of fun in the sun !!

🚋 9 & 15- Vozovna Žižkov.
🚍 136 & 207 – Ohrada.
🔗 http://www.praguecentralcamp.com
🔗 https://www.facebook.com/praguecentralcamp/

CZ >>>
▶ Pokračování našich tradičních nedělních zasedání ‘Sunday Soup Sessions’. Oficiálně přesuneme nedělní klub o 1’km dále na kopce do krásného malého tábora a BBQ pivní zahrádky.
📍 Umístění je pražský centrální tábor/ camp (za obchodem LIDL) na Koněvově ulici od Ohrady.
👉 Tam si můžete vychutnat náš plný zvuk, na krytá scéna a backline (jako obvykle) také plný bar, menu, zmrzlinu, krb, sportovní zařízení a zátěž skvělých časů tam.

Vstup je ze dobrovolného příspěvku (do klobouku)) pro všechny, kteří přicházejí!
Vaše šiška team & šiška se těší na zahrávání se všemi v zahradě)) Session začne od 16.20 do 22.00 každý neděle od 28. červen do 30. Srpen.. to jsou neděle zábavy na slunci !!

🚋 9 & 15- Vozovna Žižkov.
🚍 136 & 207 – Ohrada.
🔗 http://www.praguecentralcamp.com
🔗 https://www.facebook.com/praguecentralcamp/