LOCATION IS OUTDOOR GARDEN OF ‘Hól
Address: Železničářů 204/6, 170 00 Praha 7-Holešovice

TICKET INFO HERE FROM WEDNESDAY 25/ 06
INFORMACE O LÍSTKU ZDE od STREDA 25.

Členský příspěvek:
žižkovšiška club card members 150kč
students – unemployed 200kč
successful adults 300kč

? Thursday. / Čtvrtek. 02.07.2020
? Doors 19h00 – start 20h
>> EN >>
Iva Bittová “
I have two sons: Matouš (1982) and Antonín (1991). The younger of them is developing a musical talent, and so our joint concert duo will perform for you this night..
I went through many music genres from alternative to jazz, rock, classical music, including guest appearances in the opera / the role of Don Elvira – W. A. ​​Mozart /. To this day, the name of my musical language, which is completely original for many, is being sought. My compositions and compositions are based on the stimulus of everyday life. The important thing is silence and an undisturbed positive atmosphere, which is imprinted in the music.
The violin accompanies me and directs me all my life, difficult technical exercises give me order, security, and reveal my inner doubts. They are a mirror of my inner dreams and ideas that cannot stand superficiality. My communication is based on the vibration and resonance of the sound of the violin and voice. Their harmony leads me to perfection, even though I know that the path to it is endless.
https://www.bittova.com/
>> CZ >>
Iva Bittová “Mám dva syny: Matouše (1982) a Antonína (1991). U mladšího z nich se rozvíjí hudební nadání, a tak již vzniklo naše společné koncertní duo.
Prošla jsem mnoha hudebními žánry od alternativy přes jazz, rock, klasickou hudbu včetně hostování v opeře /role Dony Elviry – W. A. Mozart/. Dodnes se hledá pojmenování mého hudebního jazyka, který je pro mnohé naprosto originální. Mé skladby a kompozice vznikají z podnětu všedního života. Důležité je ticho a ničím nerušená pozitivní atmosféra, která se do hudby vtiskne.
Housle mne provázejí a usměrňují celý můj život, obtížná technická cvičení mi dodávají řád, jistotu, a odhalují mé vnitřní pochybnosti. Jsou zrcadlem mých vnitřních snů a představ, které nesnesou povrchnost. Má komunikace je založena na vibraci a rezonanci zvuku houslí a hlasu. Jejich souznění mne vede k dokonalosti, i když vím, že cesta k ní je nekonečná.”
https://www.bittova.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZEZg3TX1k_g
https://www.youtube.com/watch?v=6eWIlcyqA-4

Antonin Fajt is a Czech/US composer, pianist and electronic producer. Born in Brno, he moved to the
U.S. at age 15. Drawing on his Moravian heritage and transient upbringing, his music explores for
rhythmic and melodic nuances in folk song interpretation and translates them into an improvisational
language informed by the American diasporic musical landscape. As a soloist, he likes to work with
prepared piano, modified keyboards, and live sampling. His own bands include Mantis, a collaboration
with Niloufar Shiri (Iran) and Ben Finley (Canada), and Window with Matt Norman and Carolyn Hietter.
He has composed for ensembles such as PUBLIQuartet (July, 2012), the American Symphony
Orchestra (May, 2014), or the Da Capo Chamber Players (June, 2015). Outside of music, he’s
collaborated with the choreographer Martin Dvorak (Torches of Freedom, Ema Destinnova),
performance artist Serena Caffrey (Sitting, Facing; Tidal Body) and the theater director Jonathan
Rosenberg (Moby Dick – Rehearsed). When in Czech Republic, he’s happy to join Iva Bittova, Vladimir
Vaclavek and the rest of Cikori and Dunaj band as an occasional guest.
In the U.S., he’s been fortunate to work with many musicians blending the line between musical
practices, such as Tyshawn Sorey, Mazz Swift, and Lisa Haris (Banff, 2019) Nicole Mitchell and Lukas
Ligeti (Irvine, 2019) Gyan Riley and Evan Ziporyn (MIT, 2016), Timothy Hill, George Mraz and others.
Antonin is currently living in Los Angeles and studying at UC Irvine’s PhD program in Integrative
Composition, Improvisation, and Technology. His dissertation is on the relationship between music and
landscape.
>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

Opening act / Předkapela 20.h – 21h
– Kristina & the Freedees
>> ENG >>
is a multinational band formed in Prague by lead singer Kristina Zakuciova (SK). Their songs are a fun combination of upbeat to chilled acoustic sessions going into emotional ballads. Kristína & the Freedees also have a large repertoire of known songs performed in their own style – as you have never heard them. The diversity of each musician with musical influences including Slovak, Portuguese, American & Scotish, will bring you a mishmash of flare, tradition and style that is reflected in the music.
Kristína & the Freedees are:
Kristína Zakuciová – vocals
Miguel Nunes – guitar , vocals
Zack Slouka – bass
Andy Tchaiovna / Fell – violin
Giulio Perrucci- percussions, drums
>> CZ >>
Kristína & the Freedees jsou multinárodní kapela, kterou v Praze zformovala zpěvačka Kristína Zakuciová (SK). Tvorba kapely je kombinací akustických písniček a emotivních balad. Kristína & the Freedees také mají obsáhlý repertoár známých písní, které ovšem hrají ve vlastním stylu, tak, jak jste je nikdy neslyšeli. Rozmanitost každého muzikanta s hudebními kořeny na Slovensku, v Portugalsku, Americe i ve Skotsku vám přinese směs tradice i rozličných stylů, které se odráží v originální hudbě.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=1n8_wZIlYH8
FB: https://www.facebook.com/KristinaandtheFreedees/

// Pořádá kulturní zóna Hól pod záštitou Občanské sdružení Alternativa II, z.s., společně s Žižkovšiška. Veškeré platby, které jsou v areálu celého Volnočasového centra, Hólu i letního baru lól přijímany, jsou pouze ve formě doporučených členských příspěvků, které jsou použity na rozvoj a na krytí provozních nákladů volnočasového centra a projektů v něm. Členství nevyžaduje registraci, je zdarma a může být kdykoliv ukončeno pouhým odevzdáním členské karty. ////