Exhibition of Jakub Roch and Nikola Jelínková present cooperation of two Prague based artists in Imaginarium project. They bring photos, drawings and paintings, which can take u to ride thru their freaky minds. Where is border between reality and illusion? How deep u can go? Come to find out where is ur borders on grand opening 9th of May in our favorites Art gallery Žižkovšiška.

Nikola Jelínková alias Taletta is Prague based tattoo and fire performance artist. She says that “Art is for me in breath and exhale, in every heartbeat.” Whether it’s tattoos, photographs, paintings, drawings, collages, writings, or fiery performances, art is not about the final work, but about the desire and experience of creation. That is why it is necessary to be seen not by the eyes, but above all by the heart, the only thing that has the skill to see the truth. ”

Jakub Roch aka Hroch is professional cafe layabout. Studying couple of art schools left almost none damage on him. He often says “ I hate peoples.” but thru lenses of camera they are fascinating for him. He try to capture the true face of peoples without a mask, thru the portraits. This unique, intimacy and rare moment, when peoples are truly themself. In paintings he try to catch his dreams before they fade and disappear. Art for him is way how to escape from boring, gray and depressed reality of nowaday society. Whether it’s a photo, a painting, fire performance, or participation in project of new circus, European part of cultic Burning Man, of Prague based project Tribo Fuego and Inspirokracie…
The afterparty by friends & fellow circus freaks… djs vs tribal circle !!

>> cz>>
Výstava Jakuba Rocha a Nikoly Jelínkové představuje spojení dvou pražských umělců v projektu Imaginarium. Exhibice obsahuje fotografie, kresby a obrazy, které nás nechají nahlédnout pod povrch. Kde vnímají hranici mezi realitou a iluzí? Kam až nám dovolí zajít? To a o kus více přijďte zjistit na vernisáž 9. května 2019 do vaší oblíbené Art Gallery Žižkovšiška.

Nikola Jelínková alias Taletta je pražská tatérka a fire performerka. Sama o tvorbě říká, že “Umění je pro mne v nádechu a výdechu, v každém úderu srdce. Ať už jde o tetování, fotografii, malbu, kresbu, koláže, psanou tvorbu, nebo ohnivou performance, umění pro mě není o výsledném díle, ale o touze a prožitku při tvoření. Proto je třeba vidět nikoliv očima, ale především srdcem, to jediné totiž má tu dovednost vidět pravdu.”

Jakub Roch aka Hroch je profesionální kavárenský povaleč, na kterém studium uměleckých škol, nezanechalo téměř žádné následky. Ačkoli často tvrdí, že nemá rád lidi, skrze fotografii jej fascinují. Ve svých portrétech se snaží zachytit pravou tvář bez masky. Tena jedinečný, intimní a vzácný okamžik, kdy je člověk jen sám sebou. V malbě se snaží naopak zachytit své sny, dříve než vyblednou a zmizí.
Umělecká tvorba je pro něj spíše únikem z šedé reality všedního života, ať už se jedná o fotografii, malbu, fire performance, nebo participaci v projektech nového cirkusu, Evropské odnože kultovního Burning Mana, či pražských uskupení Tribo Fuego a Inspirokracie.

a co se týče hudebního programu…. djs vs tribal circle !!