? Tue. / Ut. 12.11.2019
? DOOR & REGISTRATION opens : 19h00

(CZ níže)

▶ Music starts : 20h00, until 00h00..
▶ 12 open spots for musicians and bands
▶ Free admission before 10pm, so come early !
▶ 50 czk after 10pm (not for musicians)

Open to all kinds of musicians…you don’t have to be a professional ? Drums, electric guitar, bass & piano provided. Great beer and atmosphere !

Thanks to our new additions to the sound gear including :
– 4 speakers
– 1 subwoofer
– 2 stage monitors
– 1 drum monitor … You’ll have the best atmosphere, equipment and sound ever ! žižkovšiška staff opens exclusively for you guys on Tuesdays, and will be there for you all night long ?

All we ask is :

1. Sign up on our board and wait your turn. DO NOT sit on the stage jamming with just any musician (unless they agreed to do so .. 🙂 . Be respectful and let people play. Registration starts at 7pm.

2. 15 minute limit ..but you can sign up again after everyone else has had a chance to play if there are open spots

3. Guitar/bass players – bring your own picks/plectrums..and your own guitar if you can..though you can use my electric or acoustic bass..but strings break and the instruments get played very often..we recommend that you bring your own instrument.

4. Drummers – please bring sticks..we break alot of them.

5. Come with an open mind and have fun!

Hosted by :
Marc Macaspac (Host)
Kebčat Morgan (technician)
David Smit(Sound Engineer)

>> CZ >>

? DVEŘE & REGISTRACE : 19h00

▶ Začínáme hrát : 20:00, až 00:00.
▶ 12 otevřených míst pro hudebníky a kapely
▶ Volné vstupné do 22:00, tak doraž brzy!
▶ Po 22:00 50kč (neplatí pro hudebníky)

Otevřeno pro všechny druhy hudebníků … nemusíte být profesionál ? Bubny, elektrická kytara, baskytara a klávesy. Skvělé pivo a atmosféra!

Díky novým přírůstkům zvukové aparatury zahrnující :
– 4 reproduktory
– 1 subwoofer
– dvoulinkové monitory
– 1 monitor pro bicí … zažijete nejlepší atmosféru, vybavení a zvuk vůbec! V úterý se Žižkovšiška otevírá výhradně pro Vás, budeme tam po celou noc ?

Jediné, co musíte je :

1. Zaregistrovat se v našem listu a počkat na řadu. NEZDRŽUJTE SE na pódiu jen tak s jakýmkoliv muzikantem (ne pokud s tím bude souhlasit) :). Mějte respekt a nechte muzikanty hrát. Registrace možná od 19:00

2. 15 minutový limit .. ale můžete se zaregistrovat znovu poté, co měli všichni ostatní možnost hrát, pokud budou volné sloty

3. Kytaristi/baskytaristi – přineste si trsátko a vlastní kytaru pokud možno … kdyžtak můžete použít naše kytary, ale hodně se opotřebují, struny praskají a tak dále… proto doporučujeme přinést vlasní

4. Bubeníci – prosím, přineste si vlatní paličky … hodně se jich zlomí

5. Přijďte s otevřenou myslí a bavte se!