? Mon. / Pon 18.11.2019
? Doors from 18h30
? Movie starts 21h00
⤷ EN (CZ ↓↓)
FREE / donation entrance 50kč ?, FREE popcorn, CZ movie with EN subtitles.
“The Totalitarian Age Musical” is a subtitle of SMOKE, in which the young engineer comes to his first place of work with the intention of working, which, however, turns out to be a shocking fad in the bizarre circumstances of the era of totalitarian cramps.
‘Mirek’ the young engineer, with his unusually normal attitude, will run a “local” history, and so the social evil (personified by incompetent bosses) is currently overthrown by the righteously indignant, awakened mob, and new orders are being set up, but in many ways begin to resemble the old, upside down.
On the screenplay he worked with Tomáš Vorel, the head of one of the theaters of the Prague Five, Lumír Tuček from the Recitation Group. The film has a poetics typical of the aforementioned community: the intertwining of the serious with the disinterested, the irony with admiration, the reality with the bizarre, the reality with the absurdity…. its a revolution film for such a revolutionary date!
> cz >>
“Muzikál totalitního věku” je podtitul snímku KOUŘ, ve kterém vycházel Tomáš Vorel ze svého druhého pověstného školního filmu IING. (1985), jenž zde však doznal mnoha změn. Zůstala vlastně jen osa příběhu: mladý inženýr přichází na své první působiště se záměrem pracovat, což se však v bizarních poměrech éry posledních let totalitní křeče ukáže být šokujícím výstřelkem. Mirek svým neobvykle normálním postojem uvede do chodu běh “místních” dějin, a tak společenské zlo (zosobněné nekompetentními šéfy) je aktuálně svrženo spravedlivě rozhořčeným, probuzeným davem a jsou nastoleny nové pořádky, které však v mnohém začínají připomínat pořádky staré, obrácené naruby. Na scénáři spolupracoval s Tomášem Vorlem vedoucí jednoho z divadel Pražské pětky, Lumír Tuček z Recitační skupiny Vpřed. Snímek má poetiku typickou pro zmíněné společenství: prolínání vážného s nevážným, ironie s obdivem, reality s bizarností, skutečnosti s absurditou.

Each film shown has been carefully selected to introduce you to the art of ‘kino’ from Czech. These are films you simply MUST SEE if you are to get onto the underground soul of this mentality. We have movies which are true cult classics in every sense. This may also help you to improve your Czech since every film is in the original format but with English subtitles.
.
Každý film byl pečlivě vybrán, představujeme špičku české kinematografie. Jedná se o ty, které prostě MUSÍTE vidět. Promítané snímky jsou kultovní a každým coulem opravdovou klasikou. Původní znění s anglickými titulk