? Fri / Patek 22.11.2019
? Door opening 20h00 – start 21h00
ENTRY – 100kč Members & Students.
150kč Non Members & Successful adults.
Kristína & the Freedees >> ENG >>
is multinational band formed in Prague by lead singer Kristina Zakuciova (SK). Their songs are a fun combination of up beat to chilled acoustic sessions going into emotional ballads. Kristína & the Freedees also have a large repertoire of known songs performed in their own style – as you have never heard them. The diversity of each musician with musical influences including Slovak, Portuguese, American & Scotish, will bring you a mishmash of flare, tradition and style that is reflected in the music.
Kristína & the Freedees are:
Kristína Zakuciová – vocals
Miguel Nunes – guitar , vocals
Zack Slouka – bass
Andy Tchaiovna / Fell – violin
Servando – percussions, drums
>> CZ >>
Kristína & the Freedees jsou multinárodní kapela, kterou v Praze zformovala zpěvačka Kristína Zakuciová (SK). Tvorba kapely je kombinací akustických písniček a emotivních balad. Kristína & the Freedees také mají obsáhlý repertoár známých písní, které ovšem hrají ve vlastním stylu, tak, jak jste je nikdy neslyšeli. Rozmanitost každého muzikanta s hudebními kořeny na Slovensku, v Portugalsku, Americe i ve Skotsku vám přinese směs tradice i rozličných stylů, které se odráží v originální hudbě.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=1n8_wZIlYH8
FB: https://www.facebook.com/KristinaandtheFreedees/