07.04 Sweet Positive – new CD křest. + Jurij Andropov Experience

Info

? Sat / Sob 07.04
? Door opening 20h00 – music starts 21h00
➥ 120kc for žižkovšiška club members, 150kc for others

▶ Sweet Positive [rock’n’roll – dark’n’roll]

EN >>>
“The creeping darkness of The Velvet Underground, The Doors, Nick Cave & The Bad Seeds and related band Fatal Shore. Their sound sends shivers down your spine.”
Sweet Positive was formed by Azalea So Sweet in 2014. Her stage name originates from the period of her life that she spent in Vienna, where she worked as an actress in S & M theatre. She was born in Brno, but writes and sings in English, and her deep, slightly accented voice has led to comparisons with Nico. As her lyrics attest, she has a marked interest in the Decadent literature of the demi-monde. She was a poet and writer before she was a musician, and it wasn’t until she was in her thirties that she took up the bass guitar. Her first group – The Decadents – was based in Brno, but later there were personnel changes and Azalea moved to Prague. The Decadents supported bands such as Fatal Shore, Secret 9 Beat and Pretty Old Sound at concerts and festivals in the Czech Republic.
After the Decadents split, Azalea formed Sweet Positive and entered an intense phase of songwriting. Although she is not a trained musician, her songs show an intuitive grasp of melody, tone and structure. It was this raw talent and instinctive approach – as well as her enthusiasm for the “Melbourne Sound” – that first attracted the attention of Berlin-based renowned drummer, Australian Chris Hughes (Rowland S. Howard; Mick Harvey; Nikki Sudden; Alex Hacke; Nina Hagen; Hugo Race and The True Spirit; Fatal Shore; Dim Locator and many more). After recording some demos with her in 2016, Hughes played them to his English bandmate Phil Shoenfelt (Khmer Rouge; Fatal Shore; Southern Cross; Nikki Sudden; Dim Locator). Phil was so impressed by what he heard that he immediately offered his services. The result is a five song mini album – produced by Shoenfelt – called “At Her Majesty’s Pleasure”. The CD was released by the German label Moloko + in early 2018. Songs such as “Under The Cherry Tree” and “Kill Me” are slightly spooky but melodic, drawing the listener into a vortex of repetitive riffs and dark, magical imagery. The cover art by Julia Chochola is also notable for its hypnotic and suggestive swirls of red, white and black. Following the departure of original guitarist Sidi Santini in August 2017, the line-up of Sweet Positive is:
Azalea So Sweet: vocals and bass guitar
Phil Shoenfelt: guitar and backing vocals
Chris Hughes: drums, percussion, loops

https://www.facebook.com/sweetpositive
https://www.youtube.com/watch?v=dKcO61rFHiE
https://soundcloud.com/sweet-positive
http://www.philshoenfelt.com/english.html#concerts

CZ >>>
“Plíživá temnota Velvet Underground, The Doors, Nick Cave & The Bad Seeds nebo spřízněných Fatal Shore. Jejich sound vám způsobí mrazení v zádech.”
Sweet Positive založila Azalea So Sweet v roce 2014. Její pseudonym pochází z jejího dřívějšího životního období, stráveného ve Vídni, kde působila jako herečka v S & M divadle. Narodila se v Brně, ale píše a zpívá anglicky a její hluboký hlas s lehkým přízvukem svádí ke srovnání s Nico. Její texty svědčí o zřetelném zájmu o dekadentní literaturu, součást tzv. “polo-světa” (demi-monde). Předtím, než se začala věnovat muzice (což se stalo v jejích více než 30 letech, kdy vzala do rukou poprvé basovou kytaru), byla básnířkou a spisovatelkou. Její první kapela – The Decadents – působila v Brně, ale později život Azaleu zavál do Prahy. The Decadents si zahráli (společně nebo jako předkapela) s kapelami jako Fatal Shore, Secret9Beat nebo Pretty Old Sound na koncertech a festivalech v České republice.
Po rozpadu The Decadents Azalea založila Sweet Positive a začala se intenzivně věnovat tvorbě písní. Ačkoli není školeným muzikantem, její skladby se vyznačují intuitivním porozuměním hudbě, tónům a struktuře. Byl to právě její syrový talent a instinktivní přístup – a také její záliba v tzv. “Melbourne Sound” – co zaujalo nejprve v Berlíně působícího, renomovaného australského bubeníka, Chrise Hughese (Rowland S. Howard; Mick Harvey; Nikki Sudden; Alex Hacke; Nina Hagen; Hugo Race and The True Spirit; Fatal Shore; Dim Locator a mnoho dalších). Poté, co společně v roce 2016 nahráli první demo, Hughes nahrávku přehrál svému dlouholetému spoluhráčovi, Angličanovi Philovi Shoenfeltovi (Khmer Rouge; Fatal Shore; Southern Cross; Nikki Sudden; Dim Locator). Phil byl tím, co slyší, tak zaujatý, že okamžitě nabídnul i svoje služby. Výsledkem je pětipísňové mini-album – produkované Shoenfeltem – pojmenované “At Her Majesty’s Pleasure”. CD bylo vydáno německým labelem Moloko + začátkem roku 2018. Písně jako “Under The Cherry Tree” nebo “Kill Me” jsou trochu strašidelné, ale melodické a vtahují posluchače do víru opakujících se riffů a temných, magických představ. Hodný zaznamenání je také obal CD, který namalovala Julia Chochola, a který je pozoruhodný hypnotickým a sugestivním vířením rudé, bílé a černé barvy. Po odchodu původního kytaristy Sidiho Santiniho v srpnu 2017, je současná sestava Sweet Positive následující:
Azalea So Sweet: zpěv a basová kytara
Phil Shoenfelt: kytara a doprovodný zpěv
Chris Hughes: bicí, perkuse, zvukové smyčky

▶ The Yuri Andropov Experience Band [country PUNK]

The music band Jurij Andropov Experience is CZ country punk band playing music by great composers of the 20th century. This group is for band members, supporters, or even haters. All others, simply, FUCK OFF!

https://www.facebook.com/The-Yuri-Andropov-Experience-Band-158073254228251/
https://www.youtube.com/watch?v=4RwMa0QHFcE

Where to find us?

žižkovšiška