05.04 Turkiç Delight Night

Info

? Thu / Ctv 05.04
? Door opening 19h30 – event starts 20h00
➥ This event is donation based. 50-100kc.

EN >>>
“Come & feel the richness of Turkic music, culture & flavor.
The Band, made specially for this event will perform famous traditional Turkish songs on national Turkish instruments…. There will be also traditional drinks, foods & pipe’s available for your magic carpet ride !

▶ This event is brought to you by KITAP :
Tatar and Turkic Association in Prague. The word “KITAP” in Turkic languages means “a BOOK”, which is symbolic – the culture and traditions of each nation – are like a new book to explore. Objectives KITAP: – to establish and develop friendly relationships, – to establish, mediate and to promote cooperation in the field of culture, national values, traditions, history and cultural heritage at the national and international level, – to increase public konwledge about the Turkic people, our nation, our heterogeneous history, culture and traditions. PS: we are not for the division on nations, but on the contrary, based on differences, we believe, nations all over the world should be united.

CZ >>>
Přijďte a seznamte se s bohatstvím turecké hudby, kultury, chuti. Kapela, složena speciálně pro tuto událost, vám zahraje populární a tradiční turecké písně na tureckých nástrojích” + Tradiční nápoje, jídlo & dým pro svou kouzelnou cestu kobercem..
▶ KITAP :
Tatarská a Turkická Associace v Praze. Slovo “KITAP” v turkických jazycích znamená “KNIHA”, což je symbolické – kultura a tradice jiných lidí – jsou jako zavřená kniha k prozkoumání. V samotném názvu spočívá smysl a obsah této skupiny. Cíle KITAP: – navazovat a rozvíjet přátelské vztahy, a také – navazovat, zprostředkovávat a všemožně podporovat spolupráci v oblasti národních kulturních hodnot, tradice, historie a kulturního dědictví na národní a mezinárodní úrovni, – zvýšení informovanosti veřejnosti o Turkických národech, o naši smíšené a heterogenní historii, dějinách, kultuře a tradicích. PS: nejde o dělení na národnosti, ale naopak -sdružení na základě rozdílů.

Where to find us?

žižkovšiška