04.04 Transformart – March exhibition Vernisaž

Info

? Wed. / Str. 04.04
? 19h00

New month, new exhibition! Join us on wednesday to discover the artwork that will brighten our space for the next month. Here is some more about both artists :

▶ Oscar Rey
EN >>>
He was born in Bilbao, The Basque Country, but grew up in former West Berlin. He returned to Bilbao at age 12, at 20 went to Madrid where he studied Dramatic Arts, and at 30 took two decisions: one, that he would leave Spain and travel as much as possible,
and two, that he would become a painter. Since then he has traveled less than he would like, and more than he should. For better and worse, Oscar Rey never studied painting, except observing the work of artists he likes, and that of those he doesn’t like. His main stylistic influences are gothic and surrealism, with room for the macabre and symbolic, although almost a third of his paintings are portraits.
http://www.oscarrey.estranky.cz/

CZ >>>
Oscar Rey narodil se v roce 1970 v Bilbao (Baskicko, Španělsko), ale vyrůstal bývalém západním Berlíně. Ve věku svých dvanácti let Oscar Rey vrátil se do Bilbaa.
Další jeho životní zástavkou byl Madrid, kde vystudoval dramatické umění.
Ve svých třiceti letech dospěl ke dvěma zásadním rozhodnutím:
1) rozhodl se opustit Španělsko a procestovat co nejvíce světa,
2) stát se malířem.
Od této chvíle cestoval a maloval …
Oscar Rey nikdy nestudoval malířství, ale učil se malby hlavně sledováním uměleckých děl.
Z hlediska stylistiky velký vliv měl na jeho tvorbu hlavně surrealismus a gotika, zejména co se tyká symboliky a tajemna.
http://www.oscarrey.estranky.cz/

▶ Sylwia Hacieja
EN >>>
Polish painter born in Cracow, has studied painting Fine Art in the atelier of Academic Painter Jaroslav Klát in Private High School of Art and Design (Soukromá Střední Umělecká Škola Designu) in Prague.
She has continued her studies in Poland – bachelor’s studies in College of Fine Art (Kolegium Sztuk Pięknych) in Kazimierz Dolny nad Wisłą, and a master’s studies at Faculty of
Arts in the University Maria Curie-Skłodowski in Lublin, Poland, under Tomasz Zawadzki, Professor Fine Art.
Sylwia Hacieja’s picture exhibition is divided into three main themes or topics, currently dedicated to:
– Yachts/Vessels sailing across the sea,
– Light changes in the landscape,
– Topography of space (room).
Among other things, Sylwia also a photographer and organizes exhibitions for the art space&shop in Žižkov Kukmal Hilda (formerly Le Boudoir), Róza K. Cafe&Gallery, Mon Ami Restaurant and many others.

CZ >>>
Malířka pocházející z polského Krakowa vystudovala užitkovou malbu v ateliéru ak. mal. Jaroslava Kláta na Soukromé Střední Umělecké Škole Designu v Praze. Pote studovala malířství v Polsku – bakalářské studium v Kolegium Sztuk Pięknych v Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, a magisterské studium na Univerzitě Marii-Curie Skłodowskiej v polském Lublinie pod vedením
prof. um. Tomasza Zawadzkiego.
Obrazová expozice Sylwii Hacieji, je rozdělena do třech tématu nebo-li námětu, kterým se aktuálně věnuje:
– Plavidla prolínající se vodní hladinou,
– Proměna světla v krajině.
– Topografie prostoru (místnosti),
V jedné části vystavených maleb je znázorněno snoubení lodí a vody,
nebo-li vztah mezí přírodou a konstrukci plavidla.
Plavidla prolínající vodní hladinu zanechávají barevnou stopu, kterou autorka snaží se s přesností zachytit v svých pracích.
Kromě sledování barevné stopy lodi v další častí představených obrazů věnuje se pátraní po barevné hře světel v proměně krajiny na zlomku dne a noci, která je vlastně “zavěšená” na hranici nokturna.
V neposlední řadě jsou obrazy představující „topografii místností“.
Malířská konfigurace místnosti, která zohledňuje její tvar, barvu a vzájemné vztahy objektů umístěných v daném prostoru.
Mimo jiné Sylwia věnuje se fotografií a je organizátorkou výstav pro žižkovský prostor Kukmal Hilda (bývaly Le Boudoir), a pořádala výstavy pro kavárnu a galerii Róza
K. a restauraci Mon Ami.

PL >>>
Polska malarka pochodząca z Krakowa studiowała malarstwo w pracowni ak. mal. Jaroslava Kláta w Prywatnym Liceum Plastycznym (Soukromá Střední Umělecká Škola Designu) w Pradze w Czechach.
Następująco studia wyższe artystyczne – kierunek malarstwo sztalugowe – absolwowała w Polsce. Licencjat w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (filia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), oraz studia magisterskie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierownictwem prof. szt. plast. Tomasza Zawadzkiego.
Wystawa obrazów Sylwii Hacieji podzielona jest na trzy tematy, na które obecnie się koncentruje:
– Statki przemierzające powierzchnie wody,
– Przemiana światła w krajobrazie.
– Topografia pomieszczenia,
W jednej części z eksponowanych obrazów głównym motywem są statki przemierzające powierzchnie wody. Wynikiem danego przemieszczenia jest kompozycja tworząca związek pomiędzy konstrukcją statku i taflą wody. Statki na powierzchni wody pozostawiają barwny ślad, który autorka stara się precyzyjnie uchwycić w swoich obrazach.
W dalszej części eksponowanych obrazów autorka poświęca się poszukiwaniu barwnej gry światła w przemianie krajobrazu na granicy dnia i nocy. Pejzaże właściwie znajdują się na skraju nokturnu.
Nie w ostatniej kolejności są obrazy przedstawiające “topografię pomieszczenia”.
Malarska konfiguracja pomieszczenia uwzględnia jego kształt, kolor i relacje obiektów znajdujących się w obrębie danej przestrzeni.
Oprócz malarstwa Sylwia zajmuje się fotografią oraz organizuje wystawy dla Žižkowskiej przestrzeni artystycznej Kukmal Hilda (dawniej Le Boudoir).
Organizowała także wystawy dla kawiarni i galerii Róza K. oraz restauracji Mon Ami w Pradze.

Where to find us?

žižkovšiška