30.03 Stan the man’ memorial gig by Hot BBQ [Blues Bohemian Quartet]

Info

? Fri. / Pat. 30.03.2018.
? Door opening 20h00 – Music starts 21h00.
➥ 80kc for žižkovšiška club members / 100kc for others.
EN >>>
All those who ‘lived Prague’ from the 90’s till 2015 will rember those hot nights in the company of this world class band & especially front man ‘Stan’. Tonight here we will celebrate his memory on this date which would have been his 67’th birthday. Members & friends from his career in the form of the ‘Hot BBQ band’ will perform songs from his repertoire by way to remember & feel cool ‘n’ blue on this special occasion.
 
CZ >>>
Všichni ti, kteří “žili” v Praze od 90. let do roku 2015,
vynalezou ty horké noci ve společnosti této kapely světové třídy a hlavně předního muža “Stan”. Dnes večer budeme oslavovat jeho památku v tento den, což by bylo jeho 67. narozeniny. Členové a přátelé z jeho kariéry ve formě “Hot BBQ band” budou hrát písně z jeho repertoáru tak, aby si uvědomili a cítili se cool ‘n’ blue v této zvláštní příležitosti.
 
LINKS >>>
Stan ‘- https://www.behance.net/gallery/1083353/Stan-the-Man
https://www.youtube.com/watch?v=FSooAddl87k
https://www.youtube.com/watch?v=Q1ftDVc_JFs
https://www.youtube.com/channel/UC0a6fNKSG-6BxlnEUmRL0yw

Where to find us?

žižkovšiška