19.03 KinoKlub – Horem pádem / Up and down (2004)

Info

? Mon. / Po. 19.03.2018.
? Door opening 19h30 – Movie starts 21h00
➥ FREE ADMISSION / FREE POPCORN

CZ >>>
Dramatické vyprávění o altruismu i xenofobii, o našem strachu z neznámého, o pocitu ohrožení, který probouzí démona rasismu ukrytého v každém z nás. Obraz současného existenciálního pocitu Středoevropanů, především však intimní příběh několika obyčejných lidí, o jejich soukromé cestě z chaosu.. Joseph II, and his jealous vendetta against his younger rival Mozart.

EN >>>
Film byl nominován na 53 ocenění a získal 40 titulů, mezi nimi osm Oscara (včetně Best Picture), čtyři ocenění BAFTA, čtyři The discovery of an abandoned child by two smugglers kicks into a gear a series of tragic, comic events.
Dramatic narration about xenophobia and unselfishness, about our fear from unknown, about feeling in danger, what wakes up racism what is hidden deep down in each of us.

Where to find us?

žižkovšiška