12.03 Kino Klub – Amadeus (1984) / Foreign edition #1

Info

FREE ADMISSION / FREE POPCORN
Door opening : 19h30
Movie starts : 21h00

The first edition of our special foreign editions ! Every 2nd Tuesday of the month, we’ll be shaking a bit the rules around and display English speaking movies, with CZ subtitles.

EN >>>
The film was nominated for 53 awards and received 40, which included eight Academy Awards (including Best Picture), four BAFTA Awards, four Golden Globes, and a Directors Guild of America (DGA). In 1998, the American Film Institute ranked Amadeus 53rd on its 100 Years… 100 Movies list.

Synopsis :
By Prague film maker Miloš Forman who after his escape (68) to the West brought us films such as Hair, One flew over the cuckoo’s nest & People v’s Larry Flint…. This story, set in Vienna & Prague, is a fictionalized biography of Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart’s music is heard extensively in the soundtrack of the movie. The film follows Italian composer Antonio Salieri at the court of Emperor Joseph II, and his jealous vendetta against his younger rival Mozart.

CZ >>>
Film byl nominován na 53 ocenění a získal 40 titulů, mezi nimi osm Oscara (včetně Best Picture), čtyři ocenění BAFTA, čtyři Zlaté glóby a Guild of America (DGA). V roce 1998, americký filmový institut zařadil Amadeus 53. na 100 let … 100 filmy.

Synopse :
Pražským filmařem Milošem Formanem, který po útěku (68) na Západě přinesl filmy jako je Hair, Jeden letěl přes kukačské hnízdo a Larryho Flintovi Lidé …. Tento příběh, který byl umístěn ve Vídni a Praze, je fiktivní životopis Wolfganga Amadea Mozarta. Mozartova hudba je vyslyšena ve zvukové stopě filmu. Film sleduje italského skladatele Antonia Salieriho na dvoře císaře Josepha II. A jeho žárlivou vendetu proti mladšímu rivalovi Mozartovi.

Where to find us?

žižkovšiška