09.03 Bratři Karamazovi – CZ ‘big beat’ koncert

Info

Friday 09.03 // concert //žižkovšiška // door price 80kč for žižkovšiška club members. 100kč for non club members
Doors open & entry from 20.00 – capacity 100people (first come first served)

EN>>>
Founded in Český Krumlov 1993 the legendary & infamous underground rockers come to Prague & your žižkovšiška for a feast of Bohemien beats! This has gotta be one of the only remaining & still fully active Czech underground from the 90’s.
This band has been through many phases over all those years with hundreds of notable gigs & an international rock opera project.
They travel to Prague this date for a once off show in šiška !!!!

Petr Coral, rock & pop magazine “the Český Krumlov brothers were always unique in their way. on the one hand, on the one hand, they follow the better of the traditions of the Czech underground from the 70s and 80s (especially those that are always of high quality, in the good sense of the poetic texts and on the other hand, their former musical framework is narrow. musicians (and, moreover, four years ago, they recorded and released rock opera apocalypse / paintings of Jan’s apparitions, together with a renowned artist Roman Dragon) and some primitive casts or non-humorous experimental experiments would definitely not satisfy them with satisfaction, there to the earthy, hard-tempered henchman, the thrills of the art rockier strings, and without the slightest proclamation, the brothers stick to the principle of, far from submissiveness, closer to the thoughtful listener… to one who is not satisfied with anything but a dozen and easily transparent.”

https://www.facebook.com/BRATŘI-KARAMAZOVI-237218905022/
https://www.youtube.com/watch?v=cs-pHSTfJlY
https://www.youtube.com/watch?v=uX7zxkElBCA

CZ >>>
Kuča “tu kapelu jsme založili v únoru 1993 s milanem tokárem a markem borsányim ještě jako elephant music revival band – markův výmysl. prvního asi půl roku jsme zhudebňovali poslední knihu bible – janovo zjevení – apokalypsu. asi po třech měsících marek odešel a odnesl si i svůj oblíbený elephantský název – tak jsme se překřtili na bratry karamazovi.”

Petr Coral, rock & pop magazine “českokrumlovští bratři karamazovi byli vždycky svým způsobem ojedinělí. tím, jak na jedné straně navazují na to lepší z tradic českého undergroundu 70. a 80. let (zejména co se vždy velice kvalitních, v dobrém smyslu poetických textů týče a na straně druhé je jim jeho někdejší hudební rámec úzký. jsou to vesměs zdatní muzikanti (ostatně, před čtyřmi lety natočili a vydali rockovou operu apokalypsa / obrazy janova zjevení, společný to výtvor s renomovaným romanem dragounem) a nějaké primitivní odrhovačky či neumětelské rádoby experimentálmní pokusy by je rozhodně nenaplňovaly sebeuspokojením. tentokrát tedy bez rotpaků sáhnou tu k blues, tam k zemitému tvrdému bigboši, onde rozechvějí artrockovou strunku. aniž by to nějak okázale proklamovali, bratři karamazovi se drží principu “daleko k podbízivosti, blízko k přemýšlivému posluchači”. takovému, který se nespokojí s něčím tuctovým a snadno průhledným.”

Where to find us?

žižkovšiška