? Thurs. / Čt. 09.04.2020
? Doors 20h00 – start 21h00
>> EN >>
Iva Bittová teamed up with guitarist Vladimír Václavek to write and record the beautiful two-CD set Bílé Inferno (White Inferno). The singer remains true to her stripped-down aesthetics, keeping arrangements sparse, letting the songs show their power with as little embellishments as possible. Václavek’s acoustic guitar and vocals are often enough to accompany Bittová’s sensual (and very creative) vocals and violin playing.
The songs are long, repetitive in a way similar to nursery rhymes. The mood is kept quiet, Bittová often whispering in our ears the words of lyricist Bohuslav Reynek. The childlike playfulness of “Kdoule” and “Moucha,” the more defiant “Vzpominka,” the overdubbed vocals at the end of “Zvon” — all constitute highlights. Each song seems to be the result of a labor of love between the two protagonists, no detail having been left to chance. And yet, spontaneity permeates the album, mostly thanks to Bittová’s many groans, shouts, yelps, and other strange exclamations and techniques she derives from Eastern European cultures and the playground.
This is the Iva Bittová record, timeless and essential to any fan of Czech alternative pop/rock.
Tonight the duo will perform the entire album plus a few other author favorites!
>> CZ >>
Iva Bittová spojila s kytaristou Vladimírem Václavkem, aby napsali a nahráli krásný dvoj CD Bílé Inferno. Zpěvačka zůstala věrná svému čisté estetice, nechala písně ukázat svou sílu bez vetších ozdob. Václavkova hra na kytaru a vokály často doprovázejí smyslné(a velmi kreativní) vokály a hru na housle samotné Bittové.
Písně jsou dlouhé, opakující se způsobem podobným rýmům v dětském pokoji. Nálada je tichá, Bittová nám často šeptá do uší slova textaře Bohuslava Reynka. Dětská hravost „Kdoule“ a „Moucha“, vzdorovitější „Vzpomínka“, vícenásobné vokály na konci písně ,,Zvon” – to vše představuje vrchol. Zdá se, že každá píseň je výsledkem lásky mezi oběma protagonisty, přičemž žádný detail nebyl ponechán náhodě. A přesto je to spontánnost, co prostupuje albem, hlavně díky mnoha vzlykům, výkřikům a dalším technikám, které pochází z východoevropských kultur.
Dnes večer zahrají jako duo celé album plus několik dalších autorských písní.
https://www.bittova.com/
>>>>>>>><<<<<<<<<<<<
Opening act / Předkapela 20.h – 20.40h
>> ENG >>
from Czech Krumlov & repertoire: Regional-folk songs of Czech (South Bohemian), Moravian, European folklore, Irish, Jewish songs – Hebrew, Sephardic, songs from old hymn books and medieval songs.
>>CZ >>
z českého krumlova & v repertoáru: Regionálně- lidové písně české (jihočeské), moravské, evropský folklór, irské, židovské písně – hebrejské, sefardské, písně ze starých kancionálů a středověké.
více informací naleznete zde: www.zivulenky.cz
ukázka: https://zivulenky1.webnode.cz/ukazky-nasi-tvorby/
>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
afterparty 23.h > 00.3o
– Kristina & the Freedees
>> ENG >>
is a multinational band formed in Prague by lead singer Kristina Zakuciova (SK). Their songs are a fun combination of upbeat to chilled acoustic sessions going into emotional ballads. Kristína & the Freedees also have a large repertoire of known songs performed in their own style – as you have never heard them. The diversity of each musician with musical influences including Slovak, Portuguese, American & Scotish, will bring you a mishmash of flare, tradition and style that is reflected in the music.
Kristína & the Freedees are:
Kristína Zakuciová – vocals
Miguel Nunes – guitar , vocals
Zack Slouka – bass
Andy Tchaiovna / Fell – violin
Servando – percussions, drums
>> CZ >>
Kristína & the Freedees jsou multinárodní kapela, kterou v Praze zformovala zpěvačka Kristína Zakuciová (SK). Tvorba kapely je kombinací akustických písniček a emotivních balad. Kristína & the Freedees také mají obsáhlý repertoár známých písní, které ovšem hrají ve vlastním stylu, tak, jak jste je nikdy neslyšeli. Rozmanitost každého muzikanta s hudebními kořeny na Slovensku, v Portugalsku, Americe i ve Skotsku vám přinese směs tradice i rozličných stylů, které se odráží v originální hudbě.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=1n8_wZIlYH8
FB: https://www.facebook.com/KristinaandtheFreedees/