Maria Pardo Exhibition opening February.
? TUE. / 04.02.2020
? 18h00 – 20h00
>> EN >>
Maria Pardo is an American artist now residing in Prague. She has created art since she was first able to wield a pencil or crayon. Trained in realism and colored pencil drawing techniques, she had soon after translated those things to paint, drawing inspiration from the many artist before her. Influenced by Impressionism and Realism, Maria enjoys representing life, creative landscapes, and the world around through her artistry.
You can find samples of her work on Instagram @mariapardoart or contact her through email mariapardoart@icloud.com

This particular collection of art is inspired by her following thoughts:

“Water, waterways, oceans, or rivers are often locations which spring forth life. Civilizations, creatures, and plant life, all are drawn to water for their well being. The waters are also areas of great unknown, spanning breadth and depth still undiscovered. Humankind has found ways to explore, traverse, utilize, and navigate these various waters. Despite risk, danger, or uncertainty, humankind has set out to discover; sometimes with satisfaction or other times to experience peril and loss. We are a people not intimidated by this, but willing to set sail and live, pushing the boundaries of what is possible.”

>> CZ >>
Maria Pardo je umělkyně z Ameriky. Vystudovala realismus a kreslení, později ke kreslení přidala i malbu. Její inspirace pochází z impresionismu a realismu, a ráda skrze své umění prezentuje krajinu, přírodu a vůbec veškerý svět kolem ní tak, jak ho vidí ona sama.

Tato výstava je inspirována vodou. Oceány, moře, řeky a vodní kanály jsou místa, kde se nachází život. Civilizace, živočichové i rostliny, všichni jsou přitahování k vodě, aby se jim dobře vedlo. Ale mnohé vody jsou stále neznámé a neobjevené. Přesto lidé našli způsoby, jak je zkoumat, procestovat, využívat a navigovat. Navzdory riziku, nebezpečí a nejistotě lidé stále hledají nové objevy. Někdy s uspokojením a někdy se ztrátou nebo bojem. Toho se ale nebojíme, nebudeme zastrašování, jsme ochotni plachtit a žít. Posouváme hranice toho, co je možné.