? Str / Wed 03.10
? 19h open & concert from 21h

EN >>> (CZ ⇊)

You are all welcome to the opening of our new exhibition by Jiří Vítů – Great Space Performance, which will be displayed during the month of October (03.10 ’til 05.11). The band Der Šenster Gob will perform on stage to bring some music into the evening : “Acoustic band playing gypsy, klezmer and balkan music, travelling all around the Europe in a green wooden caravan.”

In his works, Jiří Vítů combines many different techniques. Painting with acrylic and oil paint complements the natural materials (stone, ceramics, glass, sand …), motifs of paintings so projecting over the canvas surface. There are different ideas among them symbols, other works express the feelings in an abstract way moods, everything is usually rendered in brilliant abstract colors. The artist regularly exhibits in Czech galleries and public exhibitions space, he participated, among others, at the Salon of Artists 2000 in the area of the Industrial Palace in Prague.

Website: www.jirivitu.eu

CZ >>>

Jiří Vítů – Velké kosmické představení
Srdečně vás zveme na výstavu pražského výtvarníka
Jiřího Vítů. Ve svých dílech kombinuje mnoho různých technik.
Malbu akrylovými a olejovými barvami doplňuje přírodními
materiály (kámen, keramika, sklo, písek…), motivy obrazů tak
vystupují nad povrch plátna. Mezi náměty převažují různé
symboly, další díla pak abstraktním způsobem vyjadřují pocity a
nálady, vše je ztvárněno zpravidla v zářivých abstraktních
barvách.
Umělec pravidelně vystavuje v českých galeriích a veřejných
prostorech, účastnil se mimo jiné expozice na Salonu výtvarníků
2000 v prostoru Průmyslového paláce v Praze.
Website: www.jirivitu.eu
Kapela ‘Der Šenster Gob’ vystoupí na jevišti, aby do večera přinesla hudbu: “Akustická kapela hrající romskou, židovskou a balkánskou hudbu a cestující při tom po celé Evropě v romantickém zeleném karavanu.”
Website: www.dersenstergob.eu