? Sat / Sob 12.01.2019
? 18h30

You’re all welcome to the vernissage of our new art exhibition for the month ! More about the artist :
Tony Sexton [IRL]

EN
Tony was born in Ireland, but has spent most of his life abroad, mainly in the Middle East. There he has had several art exhibitions, both group and solo shows. He started painting in 1990, and finds a major part of his artistic influence in the Impressionist school, notably Degas, Monet and Matisse. Their treatment of light, use of colour, and focus on the human figure can all be found in his work. Those artists found their subject matter in the everyday life that surrounded them, and Tony also finds inspiration in everyday scenes and the people that inhabit them. Some of the paintings in this show are based here in Prague, and some even in the same venue where they are now being shown.

CZ
Tony se narodil v Irsku, ale většinu svého života strávil v zahraničí, hlavně na středním východě. Tam měl několik výstav, skupinových i sólových. S malováním začal v roce 1990. Největší vliv na něj měl impresionismus a to hlavně Edgar Degas, Monet a Matisse. Jejich práce se světlem, použití barev a zaměření se na lidskou postavu. Tito umělci našli svou inspiraci v každodenním životě, který je obklopoval, a Tony stejně tak.