More line

exhibition by Trevor MCDonald

About the Artist

Trevor McDonald

Strong lines on vintage fabrics & other oddities.. a series of new large format paintings.
Silné čáry na vinobraní Textil jiné podivnosti .. řada nových velkoformátových maleb

The artist ‘Trevor McDonald’ was born in South Africa then raised in Missouri USA, before moving to Europe over 12 years ago.
Umělec ” Trevor McDonald se narodil v Jižní Africe pak vyrostl v Missouri USA, než se stěhuje do Evropy před více než 12 lety.

His works explore sexuality, primeval geometry & deeply intimate experiences in a fascinating, hard to formalize way.
Jeho práce prozkoumat sexualitu , prvotního geometrie & hluboce intimní zážitky v fascinující , tvrdý formalizovat způsobem

You are cordially invited to our next exhibition opening celebrations.
Jste srdečně zváni na další Vernisáž výstavy oslavy. 

Full bar & buffet on the night. Its a free event & donations are greatly appreciated.

This exhibit will hang in žižkovšiška till 4/11/15.- Tato výstava bude viset ve žižkovšiška až do 4/11/15 .

More of the author’s art