Between the lines

new exhibition by Allison Chaplin

About the Artist

Allison Chaplin

The artist’s primary practice is based around the theme of the distortion & fragmentation of images. The process begins with collage, in order to combine multiple images onto one plane. These compositions are then translated into paintings. She is interested in a less traditional form or portraiture, portraying several views of the subject in the one completed work. For this exhibition Allison will be focusing on both Human & animal subjects. The exhibit is titled ‘between the lines’.

Její tvorba vychazí především z témat deformace a fragmentace obrazu. Proces tvorby začíná koláží, s cílem spojit několik obrazů do jedné roviny. Tato kompozice je pak přetvořena v obraz. Allison se zajímá o méně tradiční formy a portrétování, v dokončeném díle zobrazuje více pohledů na námět. Výstava má název “Mezi řádky” a je zaměřena na vyobrazení lidí a zvířat.

More of the author’s art

some more of my works here

workshops